АРХИТЕКТУРНО СТУДИО БАУФОРМ АРХИТЕКТС

Lorem Ipsum е просто фиктивен текст на печатарската и наборната индустрия. Lorem Ipsum е стандартният манекен текст в индустрията още от 1500-те години насам, когато неизвестен принтер е взел камбуз от тип и го е разбъркал, за да направи книжка за образци. Той е оцелял не само пет века, но и скокът в електронното набиране, оставайки по същество непроменен. Той е популяризиран през 60-те години с пускането на листове Letraset, съдържащи пасажи на Lorem Ipsum, и по-скоро със софтуер за настолни издателства като Aldus PageMaker, включително версии на Lorem Ipsum.

КАКВО ПРАВИМ НИЕ?

Предлагаме висококачествено архитектурно проектиране изцяло съобразено с клиентските изисквания, от идеята до надзора на изпълнението. В сферата на предоставяните от нас услуги водещи за успеха на компанията са подходът и уменията на отделните проектанти да удовлетворят изискванията на клиента към естетика и функционалност, като за успеваемостта на един проект определяща е синергията между дизайнера и клиента.

Благоустрояване
Еднофамилни жилищни сгради
Интериорен дизайн
Лечебни заведения
Многофамилни жилищни сгради
Обществено-обслужващи сгради
Промишлени сгради
Селскостопански на сгради

ДИЗАЙНЕРСКИ РЕШЕНИЯ

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна.

Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.