За нас

АРХИТЕКТУРНО СТУДИО БАУФОРМ АРХИТЕКТС

Предлагаме висококачествено архитектурно проектиране изцяло съобразено с клиентските изисквания, от идеята до надзора на изпълнението. В сферата на предоставяните от нас услуги водещи за успеха на компанията са подходът и уменията на отделните проектанти да удовлетворят изискванията на клиента към естетика и функционалност, като за успеваемостта на един проект определяща е синергията между дизайнера и клиента.

Доколкото екипът ни е от утвърдени специалисти в бранша, смятаме, че имаме необходимите знания и умения да изпълним качествено различни по сложност и обем поръчки при максимално съобразяване с потребностите на клиента. В допълнение към това ще се стремим към предлагане на услуга от край до край, каквато винаги се предпочита от клиентите - консултации, идейна фаза, работна фаза, авторски надзор, разработване на екзекутивна документация.

Следим новостите и добрите практики в архитектурното проектиране в световен мащаб, които развиваме и налагаме в България.

Основната ни мисия е да удовлетворим потребностите на клиентите за качествени сгради,
при спазване на техните изисквания и потребности, но съобразени с възможностите на терена. Създаваме високотехнологични умни къщи и еко къщи в унисон с околната среда.  Проектираме ново поколение производствени помещения - ефективни и добре разпределени спрямо нуждите на работа. Стремим се да предлагаме на клиентите си проекти с технологични нововъведения - соларни и фотоволтаични панели, термо помпи, вятърни турбини, геотермално отопление и други с цел намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

ПРОЕКТАНТСКИ РЕШЕНИЯ

Поискайте оферта и попълнете анкетата, за да подготвим конкретна оферта за вашето инвестиционно намерение: