Авторазтоварище, елеваторна кула, зърночистачна кула, командна зала и 3 бр. бункери

Промишлени сгради